top of page

Информационни бюлетини

Бюлетин № 1

Бюлетин № 2

Бюлетин № 3

Newsletter no.4

Учене Преподаване Дейности за обучение

Анимационни техники за смесено обучение Дейност за обучение в Малмьо, Швеция

20230507_124240.jpg
20230509_112239.jpg
20230507_131332.jpg

Проектът по програма "Еразъм+" "YangCC: Youth as Agents to Negate Global Climate Change via Visual Means" проведе второто си събитие за дейности по обучение и преподаване (LTTA) в Малмьо, Швеция, от 4 до 10 май във Föreningscenter Nobel 21 Malmö.

 

Техниката за анимация на смесена дейност беше създадена, за да улесни придобиването на цялостен набор от компетентности, необходими за обучение и инструктиране на други лица (млади хора) в използването на анимационни техники. Този подход дава възможност на младите хора да се включат в борбата с проблемите на околната среда, като например изменението на климата.

 

По време на петдневната среща Александър Илиев, професор, актьор и антрополог, както и Филип Дончев, режисьор, актьор и преподавател, запознаха участниците с преглед на теорията, историята и хардуера на анимацията, технологиите за филмов монтаж, концепциите за изменението на климата и практически демонстрации на анимация и създаване на видео. Освен това те се запознаха с основни понятия, отнасящи се до изменението на климата и начините, по които човешките действия допринасят за него, което им помогна да създадат различни анимации и видеоклипове.

 

Срещата също така даде възможност на участниците да отбележат Деня на Европа в STUDIO malmö, събитие, организирано от Malmö stad, Malmö University, Europa Direkt Skåne и Malmö Ideella, да присъстват на галавечерта на асоциацията на Малмьо (#föreningsgalanmalmö) и да участват в междукултурна вечер, където обмениха и научиха за традициите на страните, които са партньори по проекта: Швеция, Гърция и България.

Curricula and materials of the training activity no.2

The second LTTA of the Erasmus+ project YANGc.c.”Youth as Agents to Negate Global climate change via visual means”, took place Malmö, Sweden from May 4-10th of 2023.

Over the course of the five-day meeting, Prof. Alexander Iliev, professor, actor and anthropologist, as well as Filip Donchev, a filmmaker, actor, and educator, introduced the attendees to an overview of Animation theory, history and hardware, film editing technology, climate change concepts, and practical demonstrations of animation and video creation. Additionally, they were introduced to fundamental concepts pertaining to climate change and the ways in which human actions contribute to it that helped them to create various animations and videos.

Анимационни техники за смесено обучение Дейност за обучение в София, България

WhatsApp Image 2022-10-10 at 17.44.32.jpeg
311227937_511365920492428_6848076389229644379_n.jpg
IMG_1907.png

Първото LTTA по проект YANGc.c. "Youth as Agents to Negate Global climate change via visual means" по програма "Еразъм+" се проведе в София, България, между 7 и 11 октомври 2022 г. Дейността представи на участниците темата за използването на анимационни техники в помощ на активните младежи за предаване на послания относно изменението на климата чрез визуални средства.

 

По време на първата среща по проекта участниците получиха кратко въведение в технологията на филмовия монтаж от Филип Дончев, режисьор, актьор и преподавател, и се запознаха с набор от умения, необходими, за да разберат и да могат да обучават други хора в използването на техники, свързани с анимацията, като средство за овластяване на младежите да участват активно в борбата с екологични проблеми като изменението на климата.

 

Видеоклиповете, създадени от обучаващите се, можете да намерите по-долу.

Curricula and materials of the training activity no.1

The first LTTA (Learning Teaching Training Activities) of the Erasmus+ project YANGcc took place in Sofia, Bulgaria on October 7-11, 2022. The Activity presented the participants the topic of the use of Animation Techniques to help active youth to pass on messages on climate change via visual means.

 

During the meeting, the participants received a short introduction to film editing technology by Filip Donchev, filmmaker, actor and teacher, and were introduced to Animation theory, history and hardware. to help the gather a set of skills needed in order to understand and be able to train others in the use of techniques related to animation as a means to empower youth to actively participate in the fight against environmental issues such as climate change.

Видеоклипове

bottom of page