top of page

Σχετικά με εμάς

Το YANG.c.c. - "Οι νέοι ως παράγοντες για την άρνηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής μέσω οπτικών μέσων" είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.

 

Κωδικός Έργου: 2021-2-SE02-KA210-YOU-000048624

Η ιστορία μας

Το έργο "Οι νέοι ως παράγοντες για την άρνηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής μέσω οπτικών μέσων" - αποσκοπεί στη χρήση της τεχνολογίας κινουμένων σχεδίων για την ενδυνάμωση των νέων ώστε να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

Το σχέδιό μας επιθυμεί να αντιμετωπίσει αυτά τα σημεία και να συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων ενηλίκων όσον αφορά τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή. Για να το πετύχουμε αυτό, το έργο μας στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων στους νέους για τη δημιουργία ταινιών κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Το animation είναι ένα γρήγορο και προσιτό μέσο που επιτρέπει στους ανθρώπους να ανοιχτούν μεταξύ τους, καθώς και να τους συνδέσει και να τους επιτρέψει να παρουσιάσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους ή να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την αφήγηση ιστοριών.

Η δημιουργία βίντεο κινουμένων σχεδίων και σεναρίου θα αποτελούσε ένα απίστευτο κίνητρο για κοινωνική αλλαγή και το τελικό αποτέλεσμα θα αξιοποιηθεί ως μέσο για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενεργό συμμετοχή τους ως πολίτες, παρέχοντάς τους τα μέσα να συμμετέχουν ή να επηρεάζουν την περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Γνωρίστε τους εταίρους

Οι εταίροι της YANG C.C. έχουν μεγάλη εμπειρία σε δημιουργικά, κοινωνικά και πολιτιστικά έργα. Εκπροσωπούμε τη Σουηδία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και είμαστε αφοσιωμένοι στη βιωσιμότητα και την κοινωνική αλλαγή.

Malmö Ideella (Σουηδία)

Η Malmö Ideella χρονολογείται από το 1945, όταν οι ενώσεις νέων του Μάλμε ενώθηκαν για να υποστηρίξουν η μία την άλλη, να δείξουν τη σημασία τους για την κοινότητα και να μιλήσουν με μια φωνή. Το 1975 ο αυξανόμενος αριθμός των συλλόγων μεταναστών του Μάλμε οργανώθηκε με παρόμοιο τρόπο και το 2002 οι δύο αυτές οργανώσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους, καθιστώντας τη Malmö Ideella το παλαιότερο και μεγαλύτερο "συνδικάτο" μη κερδοσκοπικών συλλόγων στη Σουηδία. Κάθε δημοκρατική μη κερδοσκοπική ένωση που δραστηριοποιείται στο Μάλμε είναι ευπρόσδεκτη να γίνει μέλος της Malmö Ideella, η οποία είναι θρησκευτικά και πολιτικά ανεξάρτητη.

Ένα από τα κύρια καθήκοντα της Malmö Ideella είναι η ενίσχυση των πόρων των ενώσεων και η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους. Η μοναδικά στενή συνεργασία με τον δήμο του Μάλμε είναι πολύ σημαντική σε αυτό το έργο.

DRACON_LOGO_BLACK_SHADE.png

Dracon Rules Design Studio (Ελλάδα)

Το Dracon Rules Design Studio είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός (νομικό καθεστώς στην Ελλάδα: Αστική και Κερδοσκοπική Εταιρεία), με στόχο την προώθηση των επιτραπέζιων παιχνιδιών και των πλεονεκτημάτων τους ως εργαλείων στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς και στην κοινωνία.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία, διαμόρφωση, βελτίωση, ανάπτυξη, ανάλυση, κριτική και διάδοση των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικού και κοινωνικού καινοτόμου εργαλείου για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση ενός νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων που βασίζονται στην ισότητα και την κοινή προσπάθεια, καθώς και τα θετικά οφέλη των παιχνιδιών σε όλες τους τις μορφές.

Ως οργανισμός, εργαζόμαστε στους τομείς της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού επιτραπέζιων παιχνιδιών, συνεργαζόμενοι με δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς οργανισμούς για την προώθηση του κύριου στόχου μας. Στόχος μας είναι να συμμετέχουμε σε κοινοπραξίες που απαιτούν τις μοναδικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση ως εργαλείο, καθώς και σε άλλους βασικούς τομείς (ένταξη, ισότητα, αναβάθμιση των δεξιοτήτων κ.λπ.).

CCBE LOGO_edited_edited.jpg

Centre for Capacity Building and Empowerment (Σουηδία)

Το Centre for Capacity Building & Empowerment είναι μια οργάνωση νεολαίας και κοινωνίας των πολιτών, η οποία συνδέει δραστήριους και περιπετειώδεις ανθρώπους μεταξύ τους. Συνεργαζόμαστε κυρίως με νέους, αλλά και με εργαζόμενους στη νεολαία, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Τα μέλη μας έχουν συμμετάσχει και οργανώσει διάφορες ανταλλαγές νέων, σεμινάρια και εκπαιδευτικά μαθήματα σχετικά με την ισότητα, τον αντίκτυπο των μέσων ενημέρωσης, την καινοτομία, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κινητικότητα και τη μετανάστευση, την προστασία του περιβάλλοντος και άλλα θέματα.

Οι εθελοντές μας συγκεντρώνονται κάθε μήνα για να πάρουν νέες ιδέες και να σκεφτούν πώς να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι οι νέοι σήμερα μπορούν να κάνουν τη διαφορά και εργαζόμαστε όλοι για αυτόν τον σκοπό. Η οργάνωση επιθυμεί πολύ να συμμετάσχει σε προγράμματα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ήδη δείξει έντονο ενδιαφέρον.

Pnevma LLC (Βουλγαρία)

Η PNEVMA LLC είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και εξειδικεύεται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Η επιχείρησή μας απαρτίζεται από μια ομάδα υψηλής ποιότητας έμπειρων ακαδημαϊκών, ερευνητών, επαγγελματιών και εθελοντών με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία που δεσμεύεται να συμβάλει στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μεγάλης κλίμακας.

Ο οργανισμός επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Εργάζεται ενεργά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών προκλήσεων και συνεργάζεται με κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, ΜΚΟ, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα για να το επιτύχει αυτό. Διαθέτει τεχνογνωσία στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης, της αγοράς εργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης έργων.

Δραστηριότητες

Το έργο προτείνει δύο μαθήματα κατάρτισης. Αυτά τα μαθήματα κατάρτισης θα απευθύνονται σε εκπαιδευτές νέων που θα αναμειγνύονται με νέους εκπαιδευόμενους (ηγέτες), παρέχοντάς τους το απαραίτητο σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση της τεχνολογίας animation και των λειτουργιών της. Στη συνέχεια, αυτοί οι εκπαιδευτές νέων με τη βοήθεια των ηγετών θα εκπαιδεύσουν τους νέους σε αυτά τα θέματα σε τοπικό επίπεδο, θέτοντας σε χρήση τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητές τους και καθοδηγώντας τους στη δημιουργία ταινιών κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους με θέμα την κλιματική αλλαγή και μέσω της δημοσίευσης του βίντεο.

Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Σόφια, Βουλγαρία

Η πρώτη LTTA του προγράμματος Erasmus+ YANGc.c. "Youth as Agents to Negate Global climate change via visual means", πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας μεταξύ 7-11 Οκτωβρίου 2022. Η Δραστηριότητα παρουσίασε στους συμμετέχοντες το θέμα της χρήσης τεχνικών Animation για να βοηθήσουν τους ενεργούς νέους να περάσουν μηνύματα για την κλιματική αλλαγή μέσω οπτικών μέσων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες έλαβαν μια σύντομη εισαγωγή στην τεχνολογία του μοντάζ ταινιών από τον Filip Donchev, σκηνοθέτη, ηθοποιό και δάσκαλο, και εισήχθησαν σε ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν άλλους στη χρήση τεχνικών που σχετίζονται με το animation ως μέσο ενδυνάμωσης της νεολαίας ώστε να συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα κατά περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή.

Δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Μάλμε, Σουηδία

Το πρόγραμμα Erasmus+ "YangCC: Οι νέοι ως παράγοντες για την άρνηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής μέσω οπτικών μέσων" πραγματοποίησε τη δεύτερη εκδήλωση για τις Δραστηριότητες Μάθησης Διδασκαλίας Εκπαίδευσης (LTTA) στο Μάλμε της Σουηδίας μεταξύ 5-9 Μαΐου 2023 στο Föreningscenter Nobel 21 Malmö.

 

Η τεχνική Blended Activity Animation Technique σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την απόκτηση ενός ολοκληρωμένου συνόλου ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και την καθοδήγηση άλλων (νέων) στην αξιοποίηση τεχνικών animation. Η προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους νέους να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή.

 

Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης συνάντησης, ο καθηγητής Alexander Iliev, καθηγητής, ηθοποιός και ανθρωπολόγος, καθώς και ο Filip Donchev, κινηματογραφιστής, ηθοποιός και εκπαιδευτικός, παρουσίασαν στους συμμετέχοντες μια επισκόπηση της θεωρίας του Animation, της ιστορίας και του υλικού, της τεχνολογίας μοντάζ ταινιών, των εννοιών της κλιματικής αλλαγής, καθώς και πρακτικές επιδείξεις δημιουργίας animation και βίντεο. Επιπλέον, εισήχθησαν σε θεμελιώδεις έννοιες που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τους τρόπους με τους οποίους οι ανθρώπινες ενέργειες συμβάλλουν σε αυτήν, οι οποίες τους βοήθησαν να δημιουργήσουν διάφορα κινούμενα σχέδια και βίντεο.

bottom of page