top of page

Om oss

YANG.c.c. - "Youth as Agents to Negate Global climate change via visual means" är ett projekt som sam finansieras av Erasmus+, EU:s program för att stödja utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott i Europa.

 

Projektk od: 2021-2-SE02-KA210-YOU-000048624

Vår historia

Projektet "Youth as Agents to Negate Global climate change via visual means" - syftar till att använda animationsteknik för att ge ungdomar möjlighet att vara aktiva när det gäller klimatförändringar.

Vårt projekt vill ta itu med dessa punkter och bidra till att öka medvetenheten hos unga vuxna om deras egen potential och förmåga att bekämpa klimatförändringar. För att göra det syftar vårt projekt till att ge ungdomar den nödvändiga kunskapen om att skapa korta animationsfilmer för att uttrycka sina åsikter. Animation är ett snabbt och lättillgängligt sätt att låta människor öppna sig för varandra, samt koppla ihop dem och låta dem presentera sina åsikter och bekymmer eller förbättra sin kreativitet och berättande.

Att skapa animerade videor och manus skulle vara ett otroligt incitament till social förändring och det slutliga resultatet kommer att användas som ett sätt att främja ungdomars deltagande i att öka allmänhetens medvetenhet och deras aktiva deltagande som medborgare, ge dem möjlighet att engagera sig eller påverka miljön. styrning.

Möt partnerna

Partnerna inom YANG C.C. har bred erfarenhet av att arbeta med kreativa, sociala och kulturella projekt. Vi representerar Sverige, Grekland och Bulgarien och ägnar oss åt hållbarhet och social förändring. 

Malmö Ideella (Sverige)

Malmö Ideella har anor från 1945 då ungdomsföreningarna i Malmö gick samman för att stödja varandra, visa sin betydelse för samhället och tala med en röst. År 1975 organiserade sig Malmös växande antal invandrarföreningar på ett liknande sätt och 2002 gick dessa två organisationer samman, vilket gör Malmö Ideella till den äldsta och största "fackföreningen" för ideella föreningar i Sverige. Alla demokratiska ideella föreningar som är verksamma i Malmö är välkomna att bli medlemmar i Malmö Ideella som är religiöst och politiskt obundet.

En av Malmö Ideellas huvuduppgifter är att arbeta för att stärka föreningarnas resurser och förbättra deras villkor. Det unikt nära samarbetet med Malmö kommun är av stor betydelse i detta arbete.

DRACON_LOGO_BLACK_SHADE.png

Dracon Rules Design Studio (Grekland)

Dracon Rules Design Studio är en ideell icke-statlig organisation (juridisk status i Grekland: Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia) som syftar till att främja brädspel och deras fördelar som verktyg inom utbildningssektorn såväl som inom samhället.

Vårt främsta mål är att genomföra aktiviteter som bidrar till att skapa, forma, förbättra, utveckla, analysera, kritisera och sprida spel som ett pedagogiskt och samhälleligt innovativt verktyg för att omvandla utbildning och skapa en ny typ av sociala relationer baserade på rättvisa och gemensam ansträngning, samt de positiva fördelarna med spel i alla dess former.

Som organisation arbetar vi inom områdena utbildning och brädspelsdesign, och samarbetar med offentliga organ och privata organisationer för att främja vårt huvudmål. Vi strävar efter att delta i konsortier som kräver den unika kompetens som krävs för att integrera spel i utbildning som ett verktyg, liksom andra viktiga områden (inkludering, rättvisa, kompetenshöjning etc.).

CCBE LOGO_edited_edited.jpg

Centre for Capacity Building and Empowerment (Sverige)

Centre for Capacity Building & Empowerment är en ungdoms- och civilsamhällesorganisation som sammanför aktiva och äventyrslystna människor. Vi arbetar främst med ungdomar, men också med ungdomsarbetare, utbildare och lärare samt organisationer som är aktiva inom icke-formell utbildning och livslångt lärande. Våra medlemmar har deltagit i och organiserat olika ungdomsutbyten, seminarier och utbildningskurser om jämställdhet, mediepåverkan, innovation, kampen mot rasism och främlingsfientlighet, mänskliga rättigheter, rörlighet och migration, miljöskydd och andra frågor.

Våra volontärer samlas varje månad för att ta upp nya idéer och fundera på hur de kan omsättas i praktiken. Vi tror uppriktigt att unga människor idag kan göra skillnad och vi arbetar alla för detta ändamål. Organisationen är mycket angelägen om att delta i Erasmus + -projekt från Europeiska kommissionen och har redan visat stort intresse.

Pnevma LLC (Bulgarien)

PNEVMA LLC är en forsknings- och utbildningsorganisation belägen i Sofia, Bulgarien, som arbetar inom utbildningsområdet och är specialiserad på forskning och utveckling. Vårt företag består av ett högkvalitativt team av erfarna akademiker, forskare, praktiker och volontärer med olika utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet som är engagerade i att bidra till genomförandet av storskaliga samfinansierade projekt.

Organisationen fokuserar på att främja social innovation som kan leda till positiva förändringar på lokal, nationell, regional och global nivå. Den arbetar aktivt för att ta itu med marknadsmässiga, sociala, ekonomiska och kulturella utmaningar och samarbetar med regeringar, lokala administrativa myndigheter, icke-statliga organisationer, kommersiella enheter och utbildningsinstitutioner för att uppnå detta. Man har sakkunskap inom områdena ungdoms-, vuxen- och yrkesutbildning, arbetsmarknad, hållbar utveckling, utbildning, fortbildning och e-lärande, entreprenörskap samt projektledning.

Verksamhet

Projektet föreslår två utbildningar. Dessa utbildningskurser kommer att riktas till ungdomstränare blandade med ungdomsinlärare (ledare), vilket ger dem de nödvändiga färdigheter som behövs för att förstå animationsteknik och dess funktioner. Därefter kommer dessa ungdomstränare med hjälp av ledarna att utbilda ungdomar i dessa ämnen lokalt, ta med sina nyfunna färdigheter att använda och vägleda dem att skapa korta animationsfilmer om ämnet klimatförändringar och genom videons publicering.

Första utbildningen i Sofia, Bulgarien

Den första LTTA för Erasmus+-projektet YANGc.c."Youth as Agents to Negate Global klimatförändringar via visuella medel", ägde rum i Sofia, Bulgarien mellan 7-11 oktober 2022. Aktiviteten presenterade deltagarna ämnet användningen av Animationstekniker för att hjälpa aktiva ungdomar att förmedla budskap om klimatförändringar via visuella medel.

Under mötet fick deltagarna en kort introduktion till filmredigeringsteknik av Filip Donchev, filmare, skådespelare och lärare, och introducerades till en uppsättning färdigheter som behövs för att förstå och kunna träna andra i användningen av tekniker relaterade till animation som ett sätt att ge ungdomar möjlighet att aktivt delta i kampen mot miljöfrågor som klimatförändringar.

Andra utbildningskursen i Malmö, Sverige

Erasmus+ projektet "YangCC: Youth as Agents to Negate Global Climate Change via Visual Means" höll sitt andra Learning Teaching Training Activities (LTTA) event i Malmö, Sverige mellan den 5-9 maj 2023 på Föreningscenter Nobel 21 Malmö.

 

Blended Activity Animation Technique utformades för att underlätta förvärvet av en omfattande uppsättning kompetenser som är nödvändiga för att utbilda och instruera andra (ungdomar) i användningen av animationstekniker. Detta tillvägagångssätt ger ungdomar möjlighet att engagera sig i kampen mot miljöproblem, såsom klimatförändringar.

 

Under det fem dagar långa mötet presenterade Alexander Iliev, professor, skådespelare och antropolog, samt Filip Donchev, filmskapare, skådespelare och lärare, deltagarna för en översikt över animationsteori, historia och hårdvara, filmredigeringsteknik, klimatförändringskoncept och praktiska demonstrationer av animation och videoskapande. Dessutom introducerades de till grundläggande begrepp som rör klimatförändringar och de sätt på vilka mänskliga handlingar bidrar till dem, vilket hjälpte dem att skapa olika animationer och videor.

bottom of page