top of page

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev no.1

Nyhetsbrev no.2

Nyhetsbrev no.3

Newsletter no.4

Lärande Lärande Utbildningsaktiviteter

Animationstekniker blandat Lärande Undervisning Utbildning Aktivitet i Malmö, Sverige

20230507_124240.jpg
20230509_112239.jpg
20230507_131332.jpg

Erasmus+ projektet "YangCC: Youth as Agents to Negate Global Climate Change via Visual Means" höll sitt andra Learning Teaching Training Activities (LTTA) event i Malmö, Sverige den 4-10 maj på Föreningscenter Nobel 21 Malmö.

 

Blended Activity Animation Technique utformades för att underlätta förvärvet av en omfattande uppsättning kompetenser som krävs för att utbilda och instruera andra (ungdomar) i användningen av animationstekniker. Detta tillvägagångssätt ger unga människor möjlighet att engagera sig i kampen mot miljöproblem, såsom klimatförändringar.

 

Under det fem dagar långa mötet presenterade Alexander Iliev, professor, skådespelare och antropolog, samt Filip Donchev, filmskapare, skådespelare och utbildare, deltagarna för en översikt över animationsteori, historia och hårdvara, filmredigeringsteknik, klimatförändringskoncept och praktiska demonstrationer av animation och videoskapande. Dessutom introducerades de till grundläggande begrepp som rör klimatförändringar och de sätt på vilka mänskliga handlingar bidrar till dem, vilket hjälpte dem att skapa olika animationer och videor.

 

Mötet gav också deltagarna möjlighet att fira Europadagen på STUDIO malmö, ett evenemang som anordnades av Malmö stad, Malmö universitet, Europa Direkt Skåne och Malmö Ideella, delta i Malmös föreningsgala (#föreningsgalanmalmö) och delta i en interkulturell kväll där de utbytte och lärde sig om traditioner från de länder som är partners i projektet: Sverige, Grekland och Bulgarien.

Curricula and materials of the training activity no.2

The second LTTA of the Erasmus+ project YANGc.c.”Youth as Agents to Negate Global climate change via visual means”, took place Malmö, Sweden from May 4-10th of 2023.

Over the course of the five-day meeting, Prof. Alexander Iliev, professor, actor and anthropologist, as well as Filip Donchev, a filmmaker, actor, and educator, introduced the attendees to an overview of Animation theory, history and hardware, film editing technology, climate change concepts, and practical demonstrations of animation and video creation. Additionally, they were introduced to fundamental concepts pertaining to climate change and the ways in which human actions contribute to it that helped them to create various animations and videos.

Animeringstekniker blandat Lärande Undervisning Utbildning Aktivitet i Sofia, Bulgarien

WhatsApp Image 2022-10-10 at 17.44.32.jpeg
311227937_511365920492428_6848076389229644379_n.jpg
IMG_1907.png

Den första LTTA i Erasmus+ projektet YANGc.c."Youth as Agents to Negate Global climate change via visual means", ägde rum i Sofia, Bulgarien mellan den 7-11 oktober 2022. Aktiviteten presenterade deltagarna ämnet för användningen av animering tekniker för att hjälpa aktiva ungdomar att förmedla budskap om klimatförändringar via visuella medel.

Under projektets första möte fick deltagarna en kort introduktion till film redigerings teknik av Filip Donchev, filmskapare, skådespelare och lärare, och introducerades till en uppsättning färdigheter som behövs för att förstå och kunna utbilda andra i användningen av tekniker relaterade till animering som ett sätt att stärka ungdomar att aktivt delta i kampen mot miljöfrågor såsom klimatförändringar.

 

 

De videor som eleverna producerade finns nedan.

Curricula and materials of the training activity no.1

The first LTTA (Learning Teaching Training Activities) of the Erasmus+ project YANGcc took place in Sofia, Bulgaria on October 7-11, 2022. The Activity presented the participants the topic of the use of Animation Techniques to help active youth to pass on messages on climate change via visual means.

 

During the meeting, the participants received a short introduction to film editing technology by Filip Donchev, filmmaker, actor and teacher, and were introduced to Animation theory, history and hardware. to help the gather a set of skills needed in order to understand and be able to train others in the use of techniques related to animation as a means to empower youth to actively participate in the fight against environmental issues such as climate change.

videoklipp

bottom of page